You are here:
 
 

KBSOP-GK


01-kbsop-gk
Kocioł górno kanałowy (KBSOP-GK) nadaje się do kotłowni o małych wymiarach. Dzięki zastosowanych kanałów nad paleniskiem nie zajmuje wiele miejsca.
Kocioł posiada trzy kanały przepływu spalin, a w kanale ostatnim zastosowano rury, które zwiększają powierzchnię wymiany ciepła. Taka budowa kotła powoduje, że są tanie w eksploatacji. Kanały, palenisko wykonane są z blach giętych, co redukuje zastosowanie połączeń spawanych i unika się powstawania naprężeń spawalniczych, które mają negatywny wpływ na żywotność kotła.


Lp.
Wyszczególnienie
Jedn.
Wielkość kotła
1.
Moc znamionowa
kW
18
25
32
38
50
62
2.
Średnia moc eksploatacyjna
kW
10
12
16
19
25
31
3.
Powierzchnia grzewcza kotła
2
3
3,5
4
5
6

 

4.
Wielkość powierzchni grzewczej w systemie całodobowym
do 80
80
120
120
150
150
200
200
250
250
300
5.
Stałopalność ok.
h
24
6.
Stałopalność przy mocy znam.
h
24
7.
Jednorazowy zasyp paliwa
kg
30
40
50
60
70
90
8.
Sprawność cieplna
%
9.
Maksymalna temp. wody
st. C
90
10.
Ciśnienie robocze
MPa
0,15
11.
Ciśnienie próbne
MPa
0,25
12.
Wymagany ciąg spalin
Pa
25 - 30
13.
Wymagana wysokość komina
m
5
5
5
5
6
6
14.
Przekrój otworu komina
230
230
250
270
300
300
15.
Masa kotła
kg
210
320
360
410
545
600
16.
Pojemność wodna
dm³
95
120
135
150
190
220
17.
Paliwo podstawowe
węgiel kamienny asortyment miał I klasy 28/9/10 wg
PN-82/C-97001-3
18.
Wymiary (długość z czopuchem, szerokość, wysokość)
mm
870
530
1300
950
530
1490
980
470
1530
980
620
1520
1060
610
1640
1100
610
1690
 
 
  1 - Drzwiczki popielnika
  2 - Ruszt otwierany
  3 - Dźwignia
  4 - Kanały dopływu powietrza
  5 - Klapa wybuchowa
  6 - Drzwiczki zasypowe
  7 - Izolacja termiczna
  8 - Korpus wodny
  9 - Mikroprocesorowy regulator powietrza
10 - Próg wodny
11 - Króciec wody zasilającej
12 - Otwory wyczystne
13 - Czopuch
14 - Ściany wodne
15 - Króciec wody powrotnej
16 - Wentylator
17 - Szuflada popielnika